Връзката между живака и глаукомата

Глаукомата може би се предизвиква от живака натрупан в тялото

Ново проучване установи, че по-високите нива на живака в кръвта са свързани с по-голям шанс за развитие на очната болест глаукома. Освен това ниските нива на манган (химичен елемент) са свързани с по-висока честота на глаукомата.

Това проучване върху населението, е публикувано на 6 август 2015 г. в ЯАМА (JAMA Oftalmology). Изследователите са гледали нива на метали в кръвта или урината, както и заболявания на очите при 2,680 възрастни корееца.
Докато нивата на манган и живак са пряко свързани с процентите на глаукома, изследването не е установило връзка между глаукомата и кадмия, оловото или арсена.

Изследователите призовават за повече изследвания за това дали следи от метали в тялото са свързани с това заболяване, което уврежда хората до степен на инвалидност.

Какво са живака и мангана?

Живака е естествено срещан елемент, който се намира почти навсякъде. В една или друга форма той е във въздуха, водата и земята. Една много токсична форма – метилов живак – е добре известно, че се натрупва в рибата и ракообразните и тези, които ги консумират. Други основни източници на живак са старите живачни термометри, флуоресцентните лампи и сребърните пломби-амалгами. Живакът се използва доста в индустрията, но ако се натрупа в тялото, той може да навреди на мозъка, нервната система, сърцето, бъбреците, белите дробове и имунната система.

Междувременно манганът е основен минерал, който поддържа правилната функция на клетките. Също така е необходим за много ензими, включително супероксид дисмутаза, който инхибира смъртта на нервните клетки.

Резултатите от изследването
След коригиране на възрастта, пола, физическото състояние и други фактори изследователите установиха, че нивата на манган в кръвта са значително по-ниски при участниците с глаукома спрямо тези без глаукома. От друга страна, има положителни взаимовръзки между по-високите нива на живак в кръвта при тези с глаукома, в сравнение с тези без болестта. Изследователите не откриват такива асоциации между глаукома и оловото в кръвта, кадмия или нивата на арсен в урината.

Възможни заключения
Важно е да се има в предвид, че тази връзка между металите в кръвта и глаукомата трябва да бъде потвърдена, и че е необходимо да се направят повече проучвания, за да се разбере по-добре това предполагаемо взаимодействие. Това обаче е малко вероятно да се случи като се има в предвид състоянието на медицината в момента и тоталното отричане на вредата от живака.

Неща, които може да направите
Уверете се, че приемате адекватно количество манган чрез храна като ядки, семена, пълнозърнест хляб, тофу, боб и други храни или добавки. Що се отнася до живака, можете да го сведете до минимум, като избягвате храни с високо съдържание на живак като хищни риби уловени в замърсени с живак води, избягвайки сребърните пломби, които могат да съдържат високи нива на живак и са потренциално екологично опасни. Също така внимавайте при счупени енергоспеставащи лампи защото те съдържат живак и неговите изпарения са много опасни за вдишване.

Забележка за Болестта на Алцхаймер
Трябва да се отбележи, че редица проучвания са свързали нивата на живак при пациентите с болестта на Алцхаймер и там, както изглежда, съществува връзка, но това не е предмет на тази статия.