Какво е нагалаза (нагалазе)?

Така нареченият „Нагалаза“ е ендогенен ензим, който играе роля в метаболизма на захарта. Научно правилното му име е „N-ацетил галактозаминидаза“.

Нагалаза е ензим, който се секретира от ракови клетки за разрушаване на извънклетъчната матрица при туморна инвазия. В допълнение, той е неразделна част от протеините в обвивките на някои вируси и се секретира от клетки, инфектирани с вирус. Нагалаза деактивира ГЦ протеина, които след свързване с витамин D3, се превръща в основен фактор за активиране на макрофагите (МЗХ). С блокирането им, нагалаза предотвратява активирането на макрофагите за фагоцитозата и антигенното представяне, което води до подтискане на имунната система.

Повишени нива на нагалаза са показателни при туморна активност или активно вирусно натоварване в клетките. С потиснатата активност на макрофагите, вирусите могат да станат много активни и да създават усещане за умора, треска, мускулни болки, болки в ставите и продължителна имуносупресия. Това често е основната причина за много хронични заболявания като синдром на хроничната умора, фибромиалгия и Лаймска болест.

Нагалаза и взаимодействието му с макрофагите е в основата на серия научни изследвания на един японски лекар -д-р. Ямамото.

С други думи, какво е нагалаза и защо е важна?

Нагалаза предизвиква имунна недостатъчност. Нагалаза блокира производството на активиращия фактор за макрофагите, пречейки на имунната система да върши работата си. Без активна имунна система, рак и вирусни инфекции могат да растат без проблем.
Нагалазе е изключително чувствителен маркер за всички видове рак, и осигурява мощна система за ранно откриване.
Серийно тестване на нагалаза осигурява надежден и точен метод за проследяване на резултатите от терапевтична схема за рак и доста хрочнични и тежки вирусни инфекции.

Къде може да си направя тест за нагалаза?
Има няколко лаборатории в Европа които правят този тест, но за съжаление все още не съм чула за българска лаборатория, която го предлага.