Как да подобрим съня на дете с аутизъм

Преди да попитате „Как да подобрим съня“, задайте си въпроса „Защо съня на детето с аутизъм не е добър“ и на какво симптом може да е това. Тук ще разгледам едно състояние което много често се припокрива с аутизма, но в България не се тества за него или поне изключително рядко. Това състояние често се диагностицира като „Аутизъм“ само на база поведение и детето се плъзга само надолу към влошаване. Липсата на достатъчно сън, трудното заспиване и влошената памет, хиперактивността могат да са симптом на друго състояние.

Церебралн фолатен дефицит при аутизъм

Церебралният фолатен дефицит (CFD) е  състояние, характеризирано с дефицит на фолат (витамин B9) специфично в церебралната спинална течност. Фолатът играе ключова роля в синтеза на ДНК, растежа на клетките и различни невроразвителни процеси. Той е съществен за правилното функциониране на централната нервна система. В контекста на CFD, дефицитът на фолат в централната нервна система може да оказва сериозно влияние върху мозъчната функция.

Изследванията са показали, че някои деца със спектър на аутизма имат по-ниски нива на фолат в техните цереброспинални течности в сравнение с обикновените деца. Този наблюдение доведе до изследвания дали CFD може да е по-разпространен сред лицата с аутизъм отколкото в общата популация. Важно е да се отбележи, че не всички лица с аутизъм имат CFD, и CFD не се ограничава само до тези с аутизъм; то може да се забележи и при други неврологични състояния.

Блокиращите антитела към фолатните рецептори са имунологични субстанции, които могат да се образуват в организма. Те препятстват фолатните рецептори да се свържат с фолата и да го транспортират към клетките, които се нуждаят. Този процес може да бъде в резултат от автоимунни болести или други имунологични нарушения. Блокиращите антитела могат да предизвикат фолатен дефицит, който от своя страна може да доведе до сериозни здравни проблеми.

Тестване в България – няма

Диагнозата аутизъм за съжаление се слага без никакви сериозни медицински изследвания, на око. Ако има съмнение пациентите се насочват към лумбална пункция, което е доста инвазивна процедура.

Какво може да се направи? – Тест за блокиращи антитела

Това е кръвен тест, но за съжаление, не съм сигурна, че може да се направи у нас. За късмет доста чужди лаборатории работят с кръв изпратена от тук, така че диагностиката не е толкова трудна.