Липозомен Витамин Ц

Ползвите от витамин Ц за добре известни на всички. Това което не е толкова известно, е че високи дози витамин Ц не се толерират добре от храносмилателната система и могат да предизвикат проблеми като болки в корема и разстройство. Освен ако витамин Ц не се приема в липозомна форма. Липозомният витамин Ц е добър заместител на витамин Ц на инжекции и освен това може да се приема ежедневно.

Липозомният витамин Ц се усвоява по много уникален начин. Липозомите са микроскопични топчета от мазнина с дебелина на косъм. Тези микроскопични частички са направени от фосфолипиди и съдържат товар – в случая хранителна добавка. Липозомите се абсорбират чрез сливане с човешките клетки тъй като те са направени от същия материал като клетъчните мембрани. По този начин витамин Ц се доставя директно в клетките.

Липозомите са проектирани да минимизират храносмилателните проблеми, тъй като много хора имат проблем да толерират терапии с витамин Ц във висока доза, които са станали популярни в последните години.

Липозомите обикновенно се използват за молекули и хранителни вещества, които са трудно усвоими. Пример за това е липозомния глутатион. Витамин Ц е лесно усвоим, но причинява храносмилателни проблеми при клинично значими дози.

Липозомния витамин Ц се използва най-често вместо интравенозния и инжекционния витамин Ц за да се минимизира дискомфорта.