Ползите от Цинк и Витамин А при Аутизъм

Аутизмът е комплексно развиващо се психично разстройство, което засяга социалните и комуникативните умения, както и поведението и интересите на засегнатите лица. Макар че няма изцяло излекуваемо лечение за аутизма, научните изследвания показват, че допълнителните подкрепящи мерки могат да имат положителен ефект върху симптомите и качеството на живот на хората с аутизъм. Едни от най-интересните исследвания се отнасят до влиянието на цинк и витамин А върху аутизма и ето защо те са толкова важни:

Цинк и Аутизм

Цинкът е микроелемент, който играе важна роля в растежа и развитието на човешкия организъм. Повечето хора с аутизъм имат ниски нива на цинк в организма си, което може да се дължи на различни фактори, включително неправилното хранене или проблеми със съреброто, което се използва за обработване на храната. Изглежда, че допълнителният цинк може да подобри симптомите на аутизма.

Ползи от цинк при аутизма:

 1. Подобряване на социалните умения: Някои изследвания показват, че цинкът може да помогне на хората с аутизъм да подобрят способностите си за комуникация и интеракция с други хора.
 2. Намаляване на вътрешното напрежение: Цинкът има релаксиращ ефект върху нервната система и може да помогне на хората с аутизм да намалят стреса и тревожността.
 3. Подобряване на когнитивните функции: Има доказателства, че цинкът може да повиши когнитивните умения при децата с аутизъм и да подобри техния учебен процес.

Витамин А и Аутизм

Витаминът А е важен за нормалното функциониране на нервната система и имунната система. Изследванията показват, че децата с аутизъм често имат ниски нива на витамин А в тялото си. Витаминът А може да подобри някои аспекти на здравето и развитието на хората с аутизъм.

Ползи от витамин А при аутизма:

 1. Подобряване на имунната система: Витаминът А играе ключова роля във функционирането на имунната система, което може да помогне на хората с аутизм да се справят по-ефективно с инфекции и болести.
 2. Подобряване на зрителните функции: Децата с аутизъм могат да имат зрителни проблеми. Витаминът А поддържа здравето на очите и може да помогне при подобряването на зрителните им функции.
 3. Подкрепа за неврологичното развитие: Витаминът А е важен за развитието на нервната система и мозъка, което може да помогне при подобряването на когнитивните и моторните умения.

 

Изследвания за Цинк и Аутизъм:

 1. Изследване от 2011 г. в „Journal of Autism and Developmental Disorders“: Това изследване се фокусираше върху връзката между нивата на цинк и симптомите на аутизма. Резултатите показаха, че децата с аутизъм имаха значително по-ниски нива на цинк в кръвта си. След прием на цинк в продължение на няколко месеца, наблюдава се подобрение на комуникационните умения и поведението на някои от децата.
 2. Изследване от 2013 г. в „Biological Psychiatry“: Това изследване се съсредоточаваше върху връзката между цинк и когнитивните функции при децата с аутизъм. Резултатите показват, че цинкът може да подобри някои аспекти на когнитивните умения при децата с аутизъм.
 3. Изследване от 2017 г. в „Journal of Trace Elements in Medicine and Biology“: Това изследване изследва влиянието на допълнителния цинк при деца с аутизъм в продължение на 12 седмици. Резултатите показват, че цинкът може да подобри общите симптоми на аутизма, включително социалните и комуникативните умения.

Изследвания за Витамин А и Аутизъм:

 1. Изследване от 2014 г. в „Journal of Molecular Neuroscience“: Това изследване се фокусира върху влиянието на витамин А върху неврологичното развитие при мишки с аутизъм. Резултатите показват, че витаминът А може да подобри неврологичното развитие и да намали симптомите на аутизма при мишки.
 2. Изследване от 2015 г. в „Nutritional Neuroscience“: Това изследване се занимава с връзката между нивата на витамин А в кръвта и симптомите на аутизма при деца. Резултатите указват, че децата с аутизъм често имат ниски нива на витамин А, и че допълнителният витамин може да подобри някои аспекти на здравето и развитието им.
 3. Изследване от 2019 г. в „Frontiers in Psychiatry“: Това изследване проучи влиянието на витамин А на сърцево-съдовата функция при деца с аутизъм. Резултатите показват, че витаминът А може да подобри функцията на сърцето и да намали някои от съпътстващите симптоми на аутизма.

Въпреки че тези изследвания предоставят обещаващи резултати, е важно да се има предвид, че научните данни по този въпрос все още са ограничени, и допълнителни проучвания с по-голям обем на участници и контролирани условия са необходими, за да се потвърдят тези наблюдения. Следователно, преди да започнете да приемате каквито и да било добавки, е важно да се консултирате с медицински специалист, който може да ви предостави подходяща информация и насоки.