Какво е ГАБА?

ГАБА е невротрансмитер в централната нервна система при бозайниците и хората. Съкращението ГАБА идва от гама-аминобутирова киселина. При хората ГАБА