Бъз (Elderberry)за имунитет

Бъзът, известен още като Elderberry или Sambucus, е растение с изключителни качества, което се ползва от столетия в традиционната медицина.