Политика за поверителност

1. Въведение

Тази Политика за поверителност обяснява как събираме, използваме и защитаваме личната информация, която предоставяте при използване на уебсайта ни и услугите, включително данните, събирани от Google Analytics. Ние се стремим да зачитаме вашата лична поверителност и да се съобразяваме с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните (ГДПР).

2. Събиране на данни

При посещение на нашия уебсайт, може да съберем различни видове данни, включително лична информация и данни за поведението на потребителя. Тази информация се събира с помощта на бисквитки и подобни технологии, включително Google Analytics.

3. Използване на Google Analytics и Google AdSense

Използваме услугите на Google Analytics, предоставяни от Google Inc., за да анализираме трафика на нашия уебсайт. Google Analytics използва бисквитки и подобни технологии, за да събира данни за поведението на потребителите на уебсайта ни. Това може да включва информация като IP адреси, вид устройство, браузър, операционна система и други подобни данни.

Използваме услугите на Google AdSense, предоставяни от Google Inc., за да показваме персонализирани реклами на нашия уебсайт. Google AdSense може да използва бисквитки и подобни технологии, за да събира данни за интересите на потребителите и да показва реклами, които са възможно най-релевантни за тях. Тези данни могат да включват информация като IP адреси, браузър, операционна система и други подобни данни. Всички тези данни се използват в съответствие с политиката за поверителност на Google AdSense.

4. Обработка на лични данни

Събраните данни от Google Analytics могат да включват лична информация или да бъдат свързани с лични данни. Ние обработваме тези данни съгласно разпоредбите на ГДПР и ги използваме за целите на анализ и подобрение на нашия уебсайт и услуги.

5. Поверителност и защита

Ние предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим защитата на събраните данни, включително данните, които Google Analytics събира. Достъп до тези данни имат само упълномощени лица с ограничени права на достъп.

6. Вашите права

Съгласно ГДПР, вие имате редица права по отношение на вашите лични данни, включително правото на достъп, коригиране, изтриване и ограничение на обработката. Можете също така да се обърнете към нас с въпроси или оплаквания относно обработката на вашите данни.

7. Съгласие

С използването на нашия уебсайт, вие давате съгласието си за събирането и обработката на вашите данни, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

8. Промени в политиката

Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана периодично. Всяка актуализация ще бъде публикувана на този уебсайт.

9. Контакти

Ако имате въпроси или оплаквания относно нашата Политика за поверителност или обработката на данни, можете да се свържете с нас чрез info@bg-bio.com.

Дата на влизане в сила: 23.1.2024